Kurz katalogizace tištěných monografií v RDA a MARC 21 - úroveň minimální záznam pro SK ČR.

Kurz je určen pro katalogizaci pokračujících zdrojů, zahrnuje minimální úroveň záznamu pro SK ČR.