Kurz katalogizace tištěných monografií v RDA a MARC 21 - úroveň minimální záznam pro SK ČR.